Onze missie is mensen en organisaties op een praktische manier te ondersteunen bij het realiseren van ambities. “Realistisch dromen” noemen wij dat.

Wij hebben ruime ervaring in zowel het bedrijfsleven als de overheidssector. Bovendien hebben de mensen van Gewoon-HR allemaal leidinggevende functies vervuld en een eigen bedrijf gehad.

De problemen waar mensen en organisaties tegen aan lopen, kennen wij daardoor vanuit meerdere posities. Met deze ervaring, onze vakkennis en de verschillende expertises die wij in huis hebben, kunnen we werken aan een succesvolle oplossing van uiteenlopende vraagstukken.

toeterjoepieHoe? Gewoon, met onze aanpak die nuchter, concreet en doelgericht is.

Een deel van de opbrengsten van Gewoon-HR gaat naar onze stichting Toeterjoepies.
Met de veertig vrijwilligers van deze stichting helpen we jongeren uit tehuizen in Nederland bij het vinden van werk, stages of opleidingen.
Kijk op www.toeterjoepies.nl voor meer informatie.

Gewoon-HR is partner van het Nationaal Inzetbaarheidsplatform van TNO en gecertificeerd door OVAL.