Coaching

Tijdens de coaching gaan we jouw kwaliteiten en ambities omzetten in concrete doelstellingen voor de toekomst. Met een maatwerkprogramma werken we aan een goed zelfbeeld, toekomstbeeld en zelfvertrouwen en het versterken van vaardigheden en kennis. Een en ander wordt vertaald in een concreet actieplan.

In de coachingsgesprekken komen overtuigingen, belemmeringen en de eerste indruk die de kandidaat maakt aan de orde. Veelal wordt hierbij de RET-methode ingezet (optioneel).

Themacoaching

Iedereen heeft regelmatig te maken met nieuwe uitdagingen die veel van je vragen. Met opdrachten die nieuw voor je zijn. Met nieuwe rollen waarvoor je veel flexibiliteit en creativiteit nodig hebt. Met situaties die je soms behoorlijk uit balans kunnen brengen.

Misschien klinkt het vreemd, maar vrijwel alle mensen beschikken eigenlijk over voldoende zelfvertrouwen om hun baan en privéleven vorm te kunnen geven. Maar soms krijg je te maken met situaties en mensen waardoor het moeilijk is om dit reservoir aan zelfvertrouwen ook op zo’n moment te kunnen inzetten. Gelukkig kun je dat leren.

Het vertrouwen dat je hebt over jouw eigen kunnen is gebaseerd op drie pijlers: jouw gedachten, jouw gevoel en jouw lijf. Deze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. We besteden in het themacoachingstraject daarom aandacht aan deze drie thema’s in verschillende gesprekken.

Onze meerwaarde

Maatwerk

De inhoud van de coaching wordt in overleg met jou als kandidaat opgesteld en omgezet in een concreet persoonlijk Plan van aanpak.

Persoonlijke aanpak

Jij hebt contact met één contactpersoon en jij bepaalt bij ons zelf door welke adviseur je begeleid wil worden.

Onze coaches zijn allemaal gecertificeerd door de Vereniging voor loopbaan professionals (NOLOC).