Gewoon-HR is een bureau met gedreven en betrokken adviseurs die bekend staan om hun praktische aanpak. Onze adviseurs zetten hun kennisenruim ervaring in om met behulp van kwalitatieve assessments vast te stellen of en welk ambities haalbaar zijn. “Realistisch dromen” noemen we dat.Om dit mogelijk te maken zetten we instrumenten in die afgestemd zijn op de specifieke (werk)situatie bij jouw organisatie.

Ons aanbod

Selectieassessment

Geschiktheid adviezen over een concrete functie. Door ons altijd aangevuld met praktische adviezen voor medewerker en leidinggevende om een succes van de functie te maken. Wanneer de capaciteiten van kandidaat niet voldoende aansluiten bij de functie worden meer passende opties benoemd in de terugkoppeling.

Ontwikkelassessments

Adviezen over de mogelijkheden voor een toekomstige functie of takenpakket én de ontwikkelbaarheid van een kandidaat.

Loopbaanscans

Adviezen over toekomstige functie of takenpakket aangevuld met een inschatting van de belastbaarheid van de kandidaat, een inventarisatie van de capaciteiten én een inventarisatie van de arbeidsmarktpositie van de kandidaat.

Competentiescans

Adviezen over het niveau en ontwikkelbaarheid van een beperkt aantal competenties zoals die door jouw organisatie worden gebruikt.
Daarnaast kunnen Capaciteitenonderzoeken, beroepskeuze/interessetesten en Persoonlijkheidstest ook modulair worden ingezet.

Onze meerwaarde

Maatwerk

De inhoud van het assessment en de praktijksimulaties worden i.s.m. jou als opdrachtgever opgesteld zodat de herkenbaarheid (en voorspellende waarde) van het assessment veel groter is.

Persoonlijke aanpak

Zowel de opdrachtgever als de kandidaat hebben contact met één contactpersoon.

Snelheid

Assessments kunnen binnen drie werkdagen plaatsvinden. Een eerste (mondelinge) rapportage vindt aan het einde van het assessmentplaats richting kandidaat én opdrachtgever.

Toekomstgericht

Wij evalueren de resultaten van onze adviezen periodiek met zowel de kandidaat als de opdrachtgever om deze continu te blijven verbeteren.

Onze werkwijze

Stap 1

Intake opdrachtgever. Inventarisatie vraagstelling. Vertalen algemene competentieomschrijvingen naar specifieke werkomgeving vande kandidaat en verzamelen input voor realistische praktijksimulaties.

Stap 2

Intake kandidaat. Toelichting programma en beantwoorden vragen.

Stap 3

Assessmentdag. Vindt drie dagen na ontvangst opdracht plaats. Mondelinge terugkoppeling aan het einde van de dag naar kandidaat en opdrachtgever.

Stap 4

Concept schriftelijke rapportage aan kandidaat vindt één dag na assessment plaats.

Stap 5

Definitieve rapportage na goedkeuring door kandidaat.

Stap 6

Her-test (optie). Vaststellen van groei op de ontwikkelpunten van de kandidaat vindt na 9 maanden plaats.
Om nog eens door te praten over de uitkomsten van het assessment kunnen kandidaten altijd een extra gesprek aanvragen met de assessmentpsycholoog .

Onze assessmentpsychologen zijn allemaal gecertificeerd door de Nederlandse Vereniging van psychologen (NIP) en hanteren de gedragscode van het NIP.