Gewoon-HR is een bureau met gedreven en betrokken adviseurs die bekend staan om hun praktische aanpak.
Onze adviseurs beschikken over de kennis en ruime ervaring om mensen in staat te stellen haalbare ambities te verwezenlijken; “Realistisch dromen” noemen we dat. Hiervoor zetten we een groot aantal instrumenten in die afgestemd zijn op de specifieke (werk)situatiebij jouw organisatie en die van de kandidaat.

Ons aanbod

Mensen terugzetten in hun kracht. Dat is de missie van onze loopbaanadviseurs. Daar zetten we al onze kennis, ervaring en energie voor in; soms als expert, soms als gids, soms als geweten.

Iedere kandidaat is uniek; met eigen specifieke kwaliteiten en ontwikkel-mogelijkheden. Gewoon-HR kiest daarom altijd voor maatwerk en een persoonlijke benadering.

Onze loopbaancoaches zijn buitengewoon inspirerende gesprekspartners om op loopbaanvraagstukken antwoorden te vinden. Maar we doen meer. In het kader van onze loopbaancoaching geeft Gewoon-HR bijvoorbeeld twintig verschillende workshops die variëren van workshops over netwerken, zelfstandig ondernemen, talentenspel tot bezinningssessies van enkele dagen.

Naast onze uitgebreide assessments, hebben we meer dan twintig tests onlinebeschikbaar die te maken hebben met loopbaanvragen.

Onze meerwaarde

Maatwerk

De inhoud van de loopbaanbegeleiding wordt in overleg met de kandidaat en jou als opdrachtgever opgesteld en omgezet in een concreet persoonlijk Plan van aanpak. Dat betekent ook dat de kosten en de duur van trajecten vooraf duidelijk zijn.

Persoonlijke aanpak

Zowel de opdrachtgever als de kandidaat hebben contact met één contactpersoon. De kandidaat bepaalt bij ons overigens zelf door welke adviseur hij/zij begeleid wil worden.

Preferred supplier

Gewoon-HR is als bureau door verschillende organisaties voor zowel Assessments, loopbaanbegeleiding als outplacement als preferred supplier gekozen. Onze brede expertise maakt communicatie tussen verschillende specialismen die bij een traject betrokken zijn bijzonder eenvoudig.

Kennis arbeidsmarkt

Wij kennen de arbeidsmarkt erg goed. Dat komt doordat we veel organisaties kennen vanuit andere opdrachten en doordat de mensen van Gewoon-HR al meer dan 25 jaar mobiliteitstrajecten bij andere opdrachtgevers verzorgen.

Jobsearch

Jobsearchers benaderen organisaties actief o.b.v. een zoekprofiel om netwerk-of sollicitatiegesprekken mogelijk te maken zodat een kandidaat zich een beeld kan vormen van andere werkomgevingen wanneer hij/zij dat wil. Zo hebben we de afgelopen tijd kandidaten bijvoorbeeld laten kennismaken met het vak van acteur, schuldbemiddelaar, zorgondernemer, scenarioschrijver, accountant en tandartsassistente.

Onze loopbaanadviseurs zijn allemaal gecertificeerd door de Vereniging voor loopbaan professionals (NOLOC).