Organisaties vragen om HRM-professionals die de volwassen gesprekspartners zijn van het management. Die HR-instrumenten ontwikkelen en toepassen die werken.P&O-ersdie managers en medewerkers op een pragmatische manier ondersteunen om ambities te realiseren. Doen wat werkt. Gewoon HR dus!
De mensen van Gewoon-HR kunnen organisaties ondersteunen met onder andere de volgende trajecten:

Reorganisaties en optimalisaties

De wereld om ons heen verandert continu. Organisaties moeten daardoor voortdurend werken aan hun bestaansrecht, interne organisatieen leefbaarheid. Gewoon-HR combineert deze drie invalshoeken in één pragmatische aanpak. Met aandacht voor grotere efficiency en verbeterde systemen binnen de organisatie én tegelijkertijd een creatieve aanpak en betrokkenheid bij veranderingen van medewerkers en management.

Ondersteuning bij fusies, overnames en saneringen

Gewoon-HR heeft ruime ervaring met het begeleiden van bedrijfssluitingen, fusies en overnames. Van het boekenonderzoek in de dataroom tot het opstellen en uitonderhandelen van een Sociaal Plan met vakbonden en Ondernemingsraden. Van een onderzoek naar arbeidsvoorwaardensystemen tot het uitwerken en benchmarken van een nieuw arbeidsvoorwaardenpakket.
We denken graag mee over het werken aan bewustwording binnen de organisatie, het plan van aanpak, communicatie en voorbereiding van management en nazorg voor de medewerkers die kunnen blijven binnen de organisatie.

Wijziging arbeidsvoorwaardenbeleid

De arbeidsmarkt is in verandering. Het arbeidsvoorwaardenbeleid van organisaties daardoor ook. Wellicht is het juist nu noodzakelijk om uw huidige systeem te herzien en te benchmarken in de markt. Gewoon-HR heeft veel ervaring met aanpassen van arbeidsvoorwaardenpakketten en salarissystemen. Ook met het bespreken daarvan met ondernemingsraden en vakbonden.

Functiewaardering

De hoogte van beloning, de invoering van variabele beloning en het maken van resultaatgerichte afspraken staan bij veel organisaties op de agenda.Gewoon-HR heeft buitengewoon ruime ervaring met het opstellen van functiebeschrijvingen, het invoeren van functiewaardering en van competentiemanagement. Bij zowel kleinere als grote ondernemingen.

Wij brengen meer dan 20 jaar ervaring op dit gebied mee en werken volgens beproefde systemen, maar wel op een manier die praktisch is en een systeem oplevert waar managers mee willen en kunnen werken.

Herinrichting HR-afdeling

De meeste HR-afdelingen in ons land besteden meer dan 60 procent van hun tijd aan administratieve handelingen. Gewoon-HR heeft ruime ervaring met het herinrichten en trainen van HR-afdelingen en de invoering van E-HRM. Leidend tot minder administratie, kostenreductie enbetere advisering.

HR beleid

Professionalisering van HR betekent ook duidelijkheid over wat de organisatie van HR mag verwachten. Bijvoorbeeld door het formuleren van beleid op het gebied van strategische personeelsplanning, externe inhuur en mobiliteit. Gewoon-HR heeft dit onder andere binnen verschillende overheidsinstanties vormgegeven.

Organisatie ontwikkeling

Ontwikkelen van de organisatie en haar medewerkers blijft noodzakelijk. Maar dan wel zo dat beschikbare middelen effectief engestructureerd worden ingezet.

Gewoon-HR heeft kennis van en ervaring met het uitwerken en implementeren van opleidingen-en managementontwikkelingsbeleid.We organiseren maatwerk trainingen, workshops en coachingstrajecten.De werkvormen die we toepassen zijn steeds vernieuwend en gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. Maar bovenal buitengewoon praktisch, verrassend en inspirerend.