Gewoon-HR is een bureau met gedreven en betrokken adviseurs die bekend staan om hun praktische aanpak.
Onze adviseurs beschikken over de kennis en ruime ervaring om mensen in staat te stellen haalbare ambities te verwezenlijken;“Realistisch dromen” noemen we dat. Hiervoor zetten we een groot aantal instrumenten in die afgestemd zijn op de specifieke (werk)situatie bij jouw organisatie en de kandidaat.

Ons aanbod

Mensen terugzetten in hun kracht. Dat is de missie van onze loopbaanadviseurs. Daar zetten we al onze kennis, ervaring en energie voor in; soms als expert, soms als gids, soms als geweten. Iedere kandidaat is uniek; met eigen specifieke kwaliteiten en ontwikkel-mogelijkheden. Gewoon-HR kiest daarom altijd voor maatwerk en een persoonlijke benadering.
Onze loopbaancoaches zijn betrokken gesprekspartners die kandidaten begeleiden totdat zij een nieuwe baan hebben gevonden. Dit bereiken we onder andere door zelf actief organisaties te benaderen en vacatures op te sporen.
In het kader van onze loopbaancoaching geeft Gewoon-HR twintig verschillende workshops variërend van netwerken, zelfstandig ondernemen, talentenspel tot bezinningssessies van enkele dagen. Naast onze uitgebreide assessments hebben we meer dan twintig tests online beschikbaar die te maken hebben met loopbaanvragen.

Onze meerwaarde

Doelgerichtheid

De loopbaanbegeleiders van Gewoon-HR begeleiden kandidaten totdat zij een nieuwe baan hebben gevonden of een jaar als zelfstandig ondernemer actief zijn.

Bereikbaarheid

Onze loopbaanadviseurs zijn ook buiten kantooruren en 7 dagen per week bereikbaar. Gesprekken worden gevoerd op kantoor van de opdrachtgever, op een van onze kantoren of bij de kandidaat thuis.

Maatwerk

De inhoud van de outplacementbegeleiding wordt i.s.m. de kandidaat en de opdrachtgever opgesteld o.b.v. een persoonlijk Plan vanaanpak. Dat betekent ook dat de kosten en de duur van trajecten vooraf duidelijk zijn.

Persoonlijke aanpak

Zowel de opdrachtgever als de kandidaat hebben contact met één contactpersoon. De kandidaat bepaalt door welke adviseur hij/zij begeleid wil worden.

Preferred supplier

Gewoon-HR is als bureau door verschillende organisaties voor zowel Assessments, loopbaanbegeleiding als outplacement als preferred supplier gekozen. Onze brede expertise maakt communicatie tussen verschillende specialismen die betrokken zijn bij het traject bijzonder eenvoudig.

Kennis arbeidsmarkt

Wij kennen de arbeidsmarkt erg goed. Dat komt doordat we veel organisaties kennen vanuit andere opdrachten en doordat de mensen van GEWOON-HR al meer dan 25 jaar mobiliteitstrajecten bij andere opdrachtgevers verzorgen.

Jobsearch

Jobsearchers benaderen organisaties actief o.b.v. een zoekprofiel om netwerk-of sollicitatiegesprekken mogelijk te maken zodat een kandidaat zich een beeld kan vormen van andere werkomgevingen wanneer hij/zij dat wil. Zo hebben we de afgelopen tijd kandidaten bijvoorbeeld latenkennismaken met het vak van acteur, schuldbemiddelaar, zorgondernemer, scenarioschrijver, accountant en tandartsassistente.

Ondernemerschap

Onze loopbaangeleiders hebben de afgelopen jaren meer dan 200 startende ondernemers begeleid.

Gewoon-HR zoekt actief naar vacatures

Tweederde van de vacatures wordt niet gepubliceerd. Een jobsearcher benadert daarom organisaties actief o.b.v. een zoekprofiel om netwerk-of sollicitatiegesprekken mogelijk te maken.

Ervaring met inrichten mobiliteitscentra

De mensen van Gewoon-HR hebben de afgelopen jaren diverse mobiliteitscentra ingericht en verzorgd. We delen onze ervaring en tips graag met u.

Onze loopbaanadviseurs zijn allemaal gecertificeerd door de Vereniging voor loopbaan professionals (NOLOC).