Duurzame inzetbaarheid

Duurzaamheid is een thema binnen veel organisaties. Logisch, iedere organisatie wil graag goed gekwalificeerde, gemotiveerde en gezonde medewerkers.
In steeds meer cao’s worden dan ook afspraken gemaakt over manieren om actief aan de slag te gaan met het vergroten van de duurzame inzetbaarheid van medewerkers.

Maar hoe zorg jij ervoor dat de collega’s in jouw organisatie ook op langere termijn een bijdrage kunnen blijven leveren? Dat ze dat met plezier doen? En vooral, dat medewerkers zich hier ook zelf verantwoordelijk voor voelen voor hun blijvende inzetbaarheid en in actie komen?

Hoe maak jij gewoon werk van duurzame inzetbaarheid?

Het programma “Een Duurzaam Succesvolle Organisatie” is opgesteld om een aantal ambities van organisaties te helpen realiseren.
Wij ondersteunen organisaties bij het op gang brengen van meer mobiliteit binnen de organisatie en een cultuur te creëren waarin het gebruikelijk en geaccepteerd is dat medewerkers regelmatig te maken krijgen met veranderingen zowel binnen-als buiten de organisatie.

Daarnaast is de hoge werkdruk/stress, die mede het gevolg is van de veranderingen waar de organisatie en haar medewerkers aan moeten voldoen, een punt van aandacht.

In ons programma geven we op een voor medewerkers zeer aansprekende manier invulling aan de afspraken die in de CAO m.b.t. duurzame inzetbaarheid zijn gemaakt.

Kern van het programma Duurzaam Succesvol is de dialoog tussen management en werknemer over de inzetbaarheid van de medewerker en een gedeelde verantwoordelijkheid m.b.t. de manier waarop deze wordt ingevuld.

Doordat we de trainingen geven samen met scheidsrechters, bondscoaches, reclamemakers, vitaliteitsexperts en loopbaancoaches zijn ze altijd verrassend en inspirerend.

De werkgever is verantwoordelijk voor een visie, een beleid, een passende leiderschapsstijl en de juiste instrumenten. Van dewerknemer wordt flexibiliteit en eigen verantwoordelijkheid m.b.t. zijn inzetbaarheid en het gebruik van de faciliteiten verwacht. Thema’s die relevant zijn: Vakkennis en Vaardigheden, Werk-Privé-balans, Motivatie en Betrokkenheid en Gezondheid en Vitaliteit.

Er zijn maar weinig mensen binnen organisaties actief met hun loopbaan bezig. In de dagelijkse praktijk blijkt dat er een aantalvoorwaarden zijn voor een medewerker om in actie te komen; een correct zelfbeeld, een reëel toekomstbeeld en voldoende zelfvertrouwen. Deze worden beïnvloed door de steun of tegenwerking die medewerker uit zijn werk-en privéomgeving krijgt en haar/zijn eigen energieniveau.

Aan al deze voorwaarden wordt in het programma aandacht besteed. We combineren tools/tests met collectieve bijeenkomsten en individuele aandacht.

Wat levert het programma op?

  • Duurzame inzetbaarheid staat gedurende langere tijd op de agenda.
  • Medewerkers hebben een persoonlijk plan van aanpak voor zichzelf.
  • Medewerkers ervaren meer zelfregie en nemen verantwoordelijkheid voor hun eigen loopbaanplanning.
  • Leidinggevenden hebben de vaardigheden en de tools om binnen hun teams te werken aan de duurzame inzetbaarheid van hun medewerkers.
  • Gesprekken en acties m.b.t. duurzame inzetbaarheid ondersteunen de nieuwe cultuur en kijk op mobiliteit die organisaties voor ogen staat.