privacy

Gewoon-HR heeft dit privacyreglement opgesteld om vast te leggen op welke wijze persoonsgegevens worden verwerkt binnen Gewoon-HR.

Gewoon-HR hecht het grootste belang aan de vertrouwelijkheid en daarmee ook de privacy van degenen die persoonsgegevens aan Gewoon-HR verstrekken.

Lees hier het volledige privacyreglement