Kick-off programma Eigenaarschap bij Twence

Mooi succesverhaal van ons programma Duurzaam Succesvol
16 november 2016
Loopbaanfestival Gelderland
1 februari 2017
Toon alles

Kick-off programma Eigenaarschap bij Twence

Tijdens een inspirerende kick-off is het programma Eigenaarschap “Twence dat ben ik” gepresenteerd.

Om de cultuurwaarden van Twence, passie, daadkracht en vertrouwen, inhoud te geven in gedrag vraagt dit om het nemen en tonen van initiatief, verantwoordelijkheid en proactief gedrag. Anders gezegd “Eigenaarschap”.

Bij eigenaarschap gaat het om je betrokken en verantwoordelijk voelen voor je collega’s en het bedrijf. Eigenaarschap betekent ook dat er met z’n allen voortdurend aan gewerkt wordt om zaken nóg beter te doen.

Daarnaast betekent eigenaarschap zelf keuzes maken. Ook voor de invulling van dit programma!

Per team kan het thema dat opgepakt wordt verschillen. We hebben daarom een programma samengesteld dat bestaat uit tien verschillende workshops:

  • Werken aan een winnend team
  • Scrum
  • Innovatie en creativiteit
  • Mentale power!
  • Succes met stress
  • Samenwerken in het wild
  • Werken aan een swingend team
  • Samenwerken onder hoogspanning
  • Feedback/feed forward

Het kan ook zijn dat men met een thema aan de slag wilt dat niet is opgenomen in het programma. Dat is geen probleem!  We denken dan graag mee over een workshop die zo goed mogelijk aansluit.